Xidmətlər

Mühasibat uçotu


- Mühasibat uçotunun qurulması və bərpası
- Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat hesabatlarının hazırlanması
- Müvafiq nəzarətedici orqanlara aylıq, rüblük və illik hesabatların (Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi
- Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyası

Audit


- Məcburi audit
- Daxili audit
- Vergi auditi

Vergilər


- Müəssənin fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq vergi planlaşdırılması və məsləhətlər
- Vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması
- Vergi İdarələrində və digər rəsmi strukturlarda müəssisəni təmsil etmək

Kadr uçotu


- Müəssisədə kadr uçotunun təşkili
- Əmək qanunvericliliyinə əsasən işçilərin işə qəbulunu, vəzifə keçirmələrini, işdən azad edilmələrini, bütün növ məzuniyyətlərin, intizam tənbehinin verilməsini və mükafatlandırılmasını rəsmiləşdirmək
- İşçilərin şəxsi işlərini formalaşdırıb qaydaya salmaq, habelə əmək fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan dəyişikliklərin müntəzəm olaraq qeydiyyatını yerinə yetirmək
- İşçilərin əmək kitabçalarında vaxtında qeydlər aparmaq, onları qorumaq, əmək stajını hesablamaq, habelə cari və əvvəlki əmək fəaliyyəti haqqında arayışlar vermək
- İşçilərə məzuniyyətlərin verilməsi uçotunu aparmaq, növbəti məzuniyyət cədvəlinin tərtibatına və məzuniyyətlərin cədvəl üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək
- Cəmiyyətin kadrlara olan tələbatını təmin etmək, kadrlarla bağlı məşğulluq və digər orqanlarına müvafiq hesabatları təqdim etmək
- Xəstəlik vərəqələrinin hesabalanması