Mühasibat uçotu xidmətləri

- Mühasibat uçotunun aparılması – Finexpert tərəfdaşlıq etdiyi bütün şirkətlərin uçot və digər məlumatlarının tam məxfiliyini qorumaqla yanaşı onlara yüksək keyfiyyətli və dəqiq mühasibat uçotu xidmətləri göstərir.

- Mühasibat uçotunun bərpası – Finexpert şirkətinizin maliyyə və hesabatlılıq sistemində baş vermiş ciddi pozuntular və kənarlaşmaların aradan qaldırılmasında, neqativ nəticələrə yol açmadan həmin çatışmazlıqların peşəkarlıqla həll edilməsində Sizə yardım edir.

- Mühasibat uçotunun təşkili – Finexpert Sizə biznesinizin xüsusiyyətinə uyğun uçot sistemi qurmaqda, eləcə də beynəlxalq standartlara uyğun hesabat formalarının tətbiq edilməsində yaxından köməklik edir.

- Baş mühsaib funksiyası – Finexpert mühasibat uçotunun keyfiyyətli və dəqiq aparılması məqsədilə baş mühasib funksiyasını həyata keçirir ki, bu da tərəfdaşlarımız üçün əlavə vaxt və maliyyə itkilərinin qarşısını alır.