Vergilər

Vergilərlə bağlı məsləhətləşmələr, biznesin bütün sahələrinə nəzarəti həyata keçirən orqanlara hesabatların vaxtında və düzgün təqdim olunması, o cümlədən, bütün növ vergi hesabatlarının, rəsmi statistik hesabatların, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Məşğulluq orqanlarına təqdim olunan bütün növ hesbatların hazırlanması və əlaqədar orqanlara təqdim edilməsi.